Friday 27/04/2018

Biomass Day 2018 – Σύγχρονες εξελίξεις αξιοποίησης στερεής βιομάζας και βιοαερίου

10:30  -  16:00
HALL 2 - Building Green Open Space

Επιστήμονες και επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα μιλήσουν για τις σύγχρονες εξελίξεις στην αξιοποίηση της στερεής βιομάζας και του βιοαερίου. Η διοργάνωση της εκδήλωσης υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό έργο BIO masud Plus, το οποίο έχει ως στόχο την προώθηση της αειφόρου χρήσης «Μεσογειακών» στερεών βιοκαυσίμων σε εφαρμογές οικιακής θέρμανσης. Το έργο BIOmasud Plus χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας2020» (αριθμός συμβολαίου 691763) και υλοποιείται στην Ελλάδα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Κατεβάστε το πρόγραμμα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:

                  
Δαμάτης Νίκος     Αλεξανδρίδης Κώστιας

Επιστήμονες και επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα μιλήσουν για τις σύγχρονες εξελίξεις στην αξιοποίηση της στερεής βιομάζας και του βιοαερίου. Η διοργάνωση της εκδήλωσης υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό έργο BIO masud Plus, το οποίο έχει ως στόχο την προώθηση της αειφόρου χρήσης «Μεσογειακών» στερεών βιοκαυσίμων σε εφαρμογές οικιακής θέρμανσης. Το έργο BIOmasud Plus χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας2020» (αριθμός συμβολαίου 691763) και υλοποιείται στην Ελλάδα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Ώρα Ομιλίες Ομιλητές
10:30 – 11:00 Προσέλευση – Εγγραφές
11:00 – 11:10 Χαιρετισμός κ. Βασίλης Τσολακίδης, Πρόεδρος ΚΑΠΕ
11:10 – 11:20 Χαιρετισμός Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
11:20 – 11:30 Χαιρετισμός & Επισκόπηση Αναπτυξιακών Ευκαιριών μέσω Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιομάζας κ. Αντώνης Γερασίμου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΤΕΡΕΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Συντονιστής: κ. Νίκος Δαμάτης, Μηχανικός Παραγωγής, Διοίκησης Γεν. Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας – ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Ώρα Ομιλίες Ομιλητές
11:30 – 11:45 «Κέντρα Εφοδιασμού και Εμπορίας Στερεής Βιομάζας» κ. Ιωάννα Παπαμιχαήλ, Χημικός Μηχανικός / κ. Ιωάννης Ελευθεριάδης, Δασολόγος (Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ)
11:45 – 12:00 «The Spanish Biomass Association and the Development of the Biomass Market in Spain» (αγγλόφωνη παρουσίαση) κ. Pablo Rodero Masdemont, Spanish Bioenergy Association (AVEBIOM)
12:00 – 12:15 «Καλλιέργεια Ενεργειακών Φυτών σε Περιθωριακά Εδάφη για Παραγωγή Βιομάζας» Δρ. Έφη Αλεξοπούλου, Γεωπόνος (Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ)
12:15 – 12:30 «Market Developments in the European Residential Pellet Business» (αγγλόφωνη παρουσίαση) κ. Mara Gazzi
12:30 – 12:45 «Διασφάλιση Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων σε Σύγχρονες Εγκαταστάσεις Ενεργειακής Αξιοποίησης Στερεής Βιομάζας» κ. Νίκος Φιλιππόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
12:45 – 13:00 «Δείκτης Τιμών Στερεών Βιοκαυσίμων (Solid Biofuels’ Price Indexing): Ένα Χρήσιμο Εργαλείo της Αγοράς Στερεής Βιομάζας – Το Παράδειγμα της proPellets Austria, Συνδέσμου της Αυστριακής Βιομηχανίας Wood Pellets» κ. Λουκία Αμυγδάλου, MBA (Υπεύθυνη Εμπορίου, ADVANTAGE AUSTRIA)
13:00 – 13:15 Το Έργο Biomasud Plus και η Πιστοποίηση “Μεσογειακών” Στερεών Βιοκαυσίμων για την Αγορά Οικιακής Θέρμανσης» κ. Pablo Rodero Masdemont, Spanish Bioenergy Association (AVEBIOM) και Μανώλης Καραμπίνης, Χημικός Μηχανικός MSc (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ)
13:15 – 13:25 Συζήτηση – Ερωτήσεις 1ης Ενότητας
13:25 – 13:45 Διάλειμμα – Καφές – Ελαφρύ Γεύμα

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Συντονιστής: κ. Κώστιας Αλεξανδρίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Εκπρόσωπος Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου – ΕΣΠΑΒ

Ώρα Ομιλίες Ομιλητές
13:45 – 14:00 «To Σήμερα και Αύριο του Βιοαερίου στην Ελλάδα: Προοπτικές και Προκλήσεις» κ. Χρήστος Ζαφείρης MSc (Γεωπόνος, ΚΑΠΕ)
14:00 – 14:15 «Inhibitors, additives and biogas process control (Παρεμποδιστές, πρόσθετα και έλεγχος διαδικασίας βιοαερίου)» (αγγλόφωνη παρουσίαση) Dr. Emiliano Bruni (SCHAUMANN Bioenergy)
14:15 – 14:30 «Χρήση Αποβλήτων του Πρωτογενούς Τομέα σε Μονάδες Βιοαερίου» κ. Θεμιστοκλής Σφέτσας, Χημικός MSc
14:30 – 14:45 «PPM-Austria, Biogas Biodiesel Technology» κ. Ηρακλής Βονδικάκης, Χημικός Μηχανικός (PPM Energie) υπό την αιγίδα της ADVANTAGE AUSTRIAΣυντονισμός κ. Λουκία Αμυγδάλου, MBA (Υπεύθυνη Εμπορίου, ADVANTAGE AUSTRIA)
14:45 – 15:00 «Σύγχρονες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Στερεής Πρώτης Ύλης (Multi-Mix) και Εξυγίανσης της με την Μέθοδο της Παστερίωσης» κ. Κωνσταντίνος Νικάκης, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc
15:00 – 15:15 «Προετοιμασία και Τροφοδοσία Πρώτης Ύλης, Αξιοποίηση Εξόδου Μονάδων Βιοαερίου» κ. Ρουπακιάς Ευθύμιος, Μηχανολόγος Μηχανικός MSc
15:15 – 15:30 «Παρουσίαση Μονάδων Βιοαερίων, Προετοιμασία Πρώτης Ύλης, Αξιοποίηση Χωνευμένου Υπολείμματος» κ. Σπύρος Τζιάκας, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
15:30 – 16:00 Συζήτηση – Ερωτήσεις 2ης Ενότητας – Σύνοψη Ημερίδας

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:
Ετήσια Γενική Συνέλευση Ελληνικής Εταρείας Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ)

16:00 – 17:30

Αίθουσα Meeting Room/Lobby 2: Με την συμμετοχή Mελών του Συνδέσμου

• Απολογισμός Έργου 2017 και Παρουσίαση Δράσεων 2018.
• Εξελίξεις στη Νομοθεσία και στις Πολιτικές Βιομάζας/Βιοενέργειας στην Εγχώρια και Ευρωπαϊκή Αγορά.
• Θέματα Συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Βιομάζας ΑΕΒΙΟΜ.

 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ:

                          

       

Session Category :  Open Space 2018 

Πισω στο προγραμμα

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr