Δαμάτης Νίκος

Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης - Σύμβουλος Έργων Βιομάζας

Ο Νίκος Δαμάτης είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, με μεταπτυχιακό τίτλο MSc στη Μηχανική Συστημάτων Παραγωγής από το Πανεπιστήμιο Warwick Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι μέλος του ΤΕΕ και του Institution of Mechanical Engineers (IMechE).

Δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Μηχανικός σε έργα εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων στον κλάδο αξιοποίησης υπολειμμάτων και παραπροϊόντων βιομάζας για την παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων πελλετών και μπρικετών, πελλετοποιημένων ζωοτροφών και κοκκοποιημένων οργανικών λιπασμάτων.

Παράλληλα, αποτελεί εκλεγμένο μέλος (Γεν. Γραμματέας) του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ), που στοχεύει στην προώθηση και διάδοση της αξιοποίησης βιομάζας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και αντιπροσωπεύει ως εθνικός σύνδεσμος τη χώρα μας στον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Βιομάζας ΑΕΒΙΟΜ.

Συντονιστής:

Friday 27/04/2018
Biomass Day 2018 – Σύγχρονες εξελίξεις αξιοποίησης στερεής βιομάζας και βιοαερίου

Ενότητα 1η: Σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα στερεής βιομάζας

HALL 2 – Building Green Open Space

10:30  –  16:00

Sessions

Friday 07/04/2017
Biomass Day
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) και Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
10:00  -  17:00

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr