Γερασίμου Αντώνης

Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Ο κος Αντώνιος Γερασίμου είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Μηχανολόγος – Μηχανικός, MSc (1966).  Επί σειρά ετών δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα ως ελεύθερος επαγγελματίας, μελετητής και κατασκευαστής Δημοσίων Έργων, αναλαμβάνοντας πολυάριθμα έργα. Το 1988 ίδρυσε τον Όμιλο Εταιρειών ΙΤΑ και μέχρι σήμερα διατελεί Πρόεδρος του Ομίλου. Ο Όμιλος ΙΤΑ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σχετικών με την ενέργεια και το περιβάλλον, προσφέροντας έργα «με το κλειδί στο χέρι», καλύπτοντας όλα τα στάδια ανάπτυξης ενός έργου: από τα αρχικές μελέτες έως τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση, την κατασκευή, τη λειτουργία και συντήρηση,  καθώς επίσης και τη συμμετοχή με ιδία κεφάλαια στην επένδυση. Οι τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου περιλαμβάνουν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Bιοκαύσιμα, Αφαλάτωση θαλασσινού νερού για την παραγωγή πόσιμου νερού με χρήση Αιολικής Ενέργειας, Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας σε συνδυασμό με Τηλεθέρμανση και Πρωτοποριακά Υαλόφρακτα Θερμοκήπια, Σύγχρονες Μονάδες Ξήρανσης για την παραγωγή ζωοτροφών, Επεξεργασία Στερεών, Υγρών και μολυσμένων αποβλήτων.

Παράλληλα κατέχει θεσμικές θέσεις σε σχετικούς Συνδέσμους, είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ), Πρόεδρος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, Μέλος σε διάφορα Ελληνικά Επιμελητήρια και Συνδέσμους σχετικούς με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Sessions

Friday 07/04/2017
Biomass Day
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) και Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
10:00  -  17:00
Friday 27/04/2018
Biomass Day 2018 – Σύγχρονες εξελίξεις αξιοποίησης στερεής βιομάζας και βιοαερίου
HALL 2 - Building Green Open Space
10:30  -  16:00

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr