Ρουπακιάς Ευθύμιος

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc (ΜΕΒΙΚΑ Ε.Π.Ε.)

Ο Ευθύμιος Ρουπακιάς γεννήθηκε στη Λαμία το 1974. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων. Εργάζεται ως μηχανολόγος μηχανικός από το 2000 στην κοστολόγηση, μελέτη και κατασκευή βιομηχανικών μονάδων. Από το 2006 συνεργάζεται με τη ΜΕΒΙΚΑ ΕΠΕ με αντικείμενο την αδειοδότηση, μελέτη και κατασκευή βιομηχανιών τροφίμων και μονάδων διαχείρισης ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων.

Έχει στο ενεργητικό του το σχεδιασμό και κατασκευή πλήθους μονάδων διαχείρισης στερεών ζωικών υποπροϊόντων – αποβλήτων και το σχεδιασμό και αδειοδότηση μονάδων βιοαερίου. Πρόσφατα, εργάστηκε ως υπεύθυνος εργοταξίου στη μονάδα παραγωγής βιοαερίου και συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από την καύση βιοαερίου, ισχύος 1MW, της εταιρείας ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε. που ήδη λειτουργεί.

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr