Ελευθεριάδης Ιωάννης

Δασολόγος (Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ)

Δασολόγος, συνεργάτης του τμήματος βιομάζας του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Δραστηριοποιείται στα θεματικά πεδία της εκτίμησης του δυναμικού βιομάζας, της παραγωγή και συγκομιδή φυτειών ταχυαυξών δασικών ειδών, της διακίνηση και του εφοδιασμό ξυλωδών καυσίμων καθώς και της χρήση νέων τεχνολογιών στη διαχείριση και εκμετάλλευση δασικών οικοσυστημάτων.

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr