Καραμπίνης Μανώλης

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Ο Μανώλης Καραμπίνης είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, απόφοιτος των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» και «Τεχνο-οικονομικά συστήματα» του ΕΜΠ και υποψήφιος διδάκτορας στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών με θέμα τη μεικτή καύση βιομάζας με λιγνίτη.

Είναι επιστημονικός συνεργάτης Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) από το 2006, με ειδίκευση σε θέματα παραγωγής και αξιοποίησης στερεών βιοκαυσίμων (παραγωγή, εφοδιαστικές αλυσίδες, τεχνολογίες καύσης μικρής και μεγάλης κλίμακας, ποιότητα καυσίμων).

Μεταξύ άλλων, έχει απασχοληθεί στα Ευρωπαϊκά Έργα DEBCO, BioMaxEff (http://www.biomaxeff.eu), BERST (www.berst.eu) και S2Biom (www.s2biom.eu) του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7). Αυτή τη στιγμή, ασχολείται με τα ακόλουθα έργα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»:

  • Biomasud Plus (www.biomasudplus.eu), σχετικά με την επέκταση και ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης για στερεά βιοκαύσιμα που αφθονούν σε Μεσογειακές χώρες.
  • uP_running (http://el.up-running.eu/), σχετικά με την ενεργειακή αξιοποίηση κλαδεμάτων και εκριζώσεων από αγροτικές καλλιέργειες.
  • AGROinLOG, σχετικά με την ανάπτυξη συνδυασμένων κέντρων εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας σε βιομηχανίες τροφίμων.

Sessions

Friday 07/04/2017
Biomass Day
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) και Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
10:00  -  17:00
Friday 27/04/2018
Biomass Day 2018 – Σύγχρονες εξελίξεις αξιοποίησης στερεής βιομάζας και βιοαερίου
HALL 2 - Building Green Open Space
10:30  -  16:00

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr