Αλεξανδρίδης Κώστιας

Μηχανολόγος Μηχανικός, Εκπρόσωπος Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου – ΕΣΠΑΒ

Ο Κώστιας Αλεξανδρίδης είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (1974) και μεταπτυχιακά στον Αυτοματισμό (ΕΜΠ, 2004) και την Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας (ΕΜΠ, 2008). 

Μεταξύ 1977 και 2007 ασχολήθηκε με τον τομέα Διακίνησης Πετρελαιοειδών και Φυσικού Αερίου συμμετέχοντας ως προμηθευτής εξοπλισμού, μελετητής, επιβλέπων, κατασκευαστής στα περισσότερα έργα που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα την περίοδο αυτή (Διυλιστήρια, εγκαταστάσεις διακίνησης πετρελαιοειδών, δίκτυα μεταφοράς και διανομής Φυσικού αερίου) με τις εταιρείες ΠΟΛΙΤΗΣ και ΜΕΤΡΟΝ.

Από το 2009 ασχολείται με το Βιοαέριο, ξεκινώντας με την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών Ανερόβιας χώνευσης σε ερευνητικό – πιλοτικό επίπεδο (εταιρεία Αειφόρος Τεχνική, 2010-2013) και στη συνέχεια με τη μελέτη – κατασκευή – λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου σε βιομηχανική κλίμακα (εταιρεία ΑΒΑΞ, 2014-2017) και την συμβουλευτική υποστήριξη οργάνωσης και συντονισμού σχετικών επενδύσεων.

Από το 2017 συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες ίδρυσης και δραστηριοποίησης του Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ).

Συντονιστής:

Friday 27/04/2018
Biomass Day 2018 – Σύγχρονες εξελίξεις αξιοποίησης στερεής βιομάζας και βιοαερίου

Ενότητα 2η: Σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα βιοαερίου

HALL 2 – Building Green Open Space

10:30  –  16:00

Sessions

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr