Δρ. Γραμμέλης Παναγιώτης

Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Ο Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης είναι Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ). Κατά την τελευταία δεκαετία έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος σε 94 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και άλλες διεθνείς βιομηχανίες. Διαθέτει εμπειρία 20 ετών σε θέματα παραγωγής ενέργειας και περιβάλλοντος, με εξειδίκευση στην αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων και ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα. Συμμετέχει στις επιτροπές προτυποποίησης στερεών βιοκαυσίμων (CEN/TC 335/WG 2), στο Πάνελ Βιομάζας της Πλατφόρμας RHC-ETP (Υπεύθυνος για μεγάλες εγκαταστάσεις βιομάζας) και είναι μέλος της Πλατφόρμας DHC+ (District Heating & Cooling). Μέλος του Editorial Board των διεθνών περιοδικών IJER και IJGW και των επιστημονικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων (GCGW, EUBCE, WSED). Διαθέτει 333 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και σεμινάρια, βιβλία και κεφάλαια σε βιβλία και σύμφωνα με το Scopus διαθέτει 1.909 ετεροαναφορές, ενώ ο δείκτης h-index του είναι 25.

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr