Νικάκης Κωνσταντίνος

Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc (ΤΕΤΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)

Ο Κωνσταντίνος Νικάκης είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος, απόφοιτος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Αυτή την χρονική περίοδο είναι τελειόφοιτος του MSc “Energy and Environmental Investments” με ειδίκευση στις επενδύσεις βιοαερίου.

Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα ως ερευνητής σε θέματα αναερόβιας χώνευσης και διαχείρισης αγρο-κτηνοτροφικών αλλά και αστικών αποβλήτων με σκοπό την παραγωγή ενέργειας (ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΓΓΕΤ «Παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας αξιοποιώντας επεξεργασμένα απόβλητα ρεύματα μονάδων παραγωγής βιοαερίου», Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation {2014-2020} «MOVING TOWARDS LIFE CYCLE THINKING BY INTEGRATING ADVANCED WASTE MANAGEMENT SYSTEMS» in short «WASTE4THINK»).

Εργάζεται στην εταιρεία Τετώρος Μηχανήματα Α.Ε. και αποτελεί μέλος της ομάδας κατασκευής 16 έργων και επεκτάσεων τους ανά την Ελλάδα και για όλες δυναμικότητες από 250 kW έως 2.400 kW. Δραστηριοποιείται σε συνεργασία με την γερμανική εταιρεία WELTEC BIOPOWER GmbH στην μελέτη, σχεδιασμό, υλοποίηση έργων μονάδων βιοαερίου όπως και στην έρευνα για νέες τεχνολογίες που μπορούν να βοηθήσουν στην βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής του.

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr