Παπαμιχαήλ Ιωάννα

Χημικός Μηχανικός (Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ)

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr