Ζαφείρης Χρήστος

Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου

Είκοσι-οκτώ χρόνια εμπειρίας σε μια σειρά από δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης  που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την υποστήριξη και εκτέλεση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας για τη βιομάζα/βιοαέριο  και τα οργανικά υποπροϊόντα, τεχνική και στρατηγική στήριξη για τον ενεργειακό σχεδιασμό σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και υποστήριξη για την παραγωγή έργων βιοαερίου. Τεχνικός υπεύθυνος σε μια σειρά από εφαρμογές ΑΠΕ στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Ελληνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ενέργεια (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΙΙ για την Ελλάδα 1994-1999). Συμμετοχή σε ALTENER, JOULE, PACTE, THERMIE, SYNERGY, RECITE. Συντονιστής του προγράμματος Intelligent Energy Europe «Greek biogas» και επιστημονικός υπεύθυνος του «Bioexell», «Probiogas» και «Redubar» του ίδιου προγράμματος.

Διδακτική εμπειρία σε θέματα βιομάζας, χωροταξικού σχεδιασμού,  περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας και αειφόρου ανάπτυξης, ως:

  • Εκπαιδευτής (Αρ. Μητρώου: 403709 στο Υπουργείο Εργασίας)
  • Εκπαιδευτής (Αρ. Μητρώου: 2691/21/02/2003 στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης)
  • Εκπαιδευτής (Αρ. Μητρώου: 31080 στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού δυναμικού, ΟΑΕΔ)

Sessions

Friday 07/04/2017
Biomass Day
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) και Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
10:00  -  17:00
Friday 27/04/2018
Biomass Day 2018 – Σύγχρονες εξελίξεις αξιοποίησης στερεής βιομάζας και βιοαερίου
HALL 2 - Building Green Open Space
10:30  -  16:00

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr