Ζιράιρ Κουγιουμτζιάν

Σχεδιαστής & Ευρεσιτέχνης Βιοκλιματικών ΑΠΕ

Sessions

Sunday 20/10/2019
Business Trends, NET METERING – Τα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής φωτοβολταϊκά
HALL 1 - Building Green Open Space
15:30  -  16:00

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr