Χρήστος Χατζηάστρου

Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης FIBRAN A.E.

O Χρήστος Χατζηάστρου σπούδασε Χημικός στο Πανεπιστήμιο Πατρών και απέκτησε μεταπτυχιακό στη Χημεία Δομικών Υλικών στο University of Kent. Έχει αδιάλειπτη 28ετή επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα  (FIBRAN/TITAN/ISOMAT) ως Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης, με ειδίκευση στη κτηριακή παθολογία, ως Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης και συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων ανάπτυξης καινοτόμων δομικών προϊόντων. Παράλληλα διετέλεσε εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), της Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), επιστημονικός συνεργάτης των φορέων πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων TUV AUSTRIA και DIN CERTCO/DQS και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εταιριών Μόνωσης (ΠΣΕΜ). Είναι ο συγγραφέας του επαγγελματικού περιγράμματος του Τεχνίτη Μόνωσης του ΕΟΠΠΕΠ και του εγχειριδίου κατάρτισης τεχνικού προσωπικού στη Μόνωση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και Υπουργείου Εργασίας. Είναι συντάκτης 5 οδηγών κατάρτισης τεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων χημικής βιομηχανίας. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής του ΕΟΠΠΕΠ και εκπαιδευτής Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, με πάνω από 1.300 ώρες εκπαίδευσης σε προγράμματα κατάρτισης επαγγελματικού προσωπικού. Έχει πάνω από 20 δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε επιστημονικές συνέδρια. Συμμετέχει ενεργά σε 8 Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς επιστημονικούς οργανισμούς.

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr