Χατζηγεωργίου Ελένη

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, ΚΑΠΕ

Η Ελένη Χατζηγεωργίου  είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Κτιρίων. Διαθέτει πάνω από 15 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα μελέτης ολοκληρωμένων λύσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, των συνθηκών εσωτερικής άνεσης και της συνολικής αειφορίας νέων και υφιστάμενων κτιρίων. Ως επιστημονική συνεργάτης της Δ/νσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΚΑΠΕ από το 2011, έχει συντονίσει ή/και συμμετάσχει στην τεχνική υλοποίηση πλήθους εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων σχετικών με την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα, καθώς στην τεχνική υποστήριξη δημοσίων φορέων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού τους αποθέματος.

Sessions

Friday 27/04/2018
Δράσεις προώθησης της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
HALL 2 - Building Green Open Space
17:00  -  19:00
Friday 14/10/2022
Δράσεις προώθησης της ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια
Metropolitan expo
17:00  -  19:00

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr