Βιργίλιος Μαρωνίδης

Πολιτικός Μηχ, ΤΕ, ILI-CON, Επιστημονική Τεχνική Επιτροπή ΕΛΙΠΥΚΑ

Ο Βιργίλιος Μαρωνίδης είναι Πολιτικός Μηχανικός. Από το 2014 έως σήμερα εργάζεται στην ili-Con, Iliadis Construction & Consulting Co με αντικείμενο τα συστήματα παθητικής πυροπροστασίας, facade engineering, προμετρήσεις, κοστολογήσεις & συντάξεις προσφορών, προετοιμασία σχεδίων/ κατασκευαστικών λεπτομερειών, προτάσεων, προσφορών και λοιπών απαραίτητων εγγράφων για την ολοκλήρωση της πώλησης  και τη διαχείριση έργων.

Είναι μέλος της επιστημονικής – τεχνικής επιτροπής ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ. και τακτικό μέλος της επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr