Αργύρης Τζούμας

Πολιτικός Μηχανικός

Ο Αργύρης Τζούμας είναι απόφοιτος των σχολών Πολιτικών Μηχανικών της πολυτεχνικής σχολής Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και της σχολής Μεταλλειολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Το 2005 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Ε.Μ.Π. Εργάστηκε κυρίως σε μεγάλα έργα και από το 2018 εργάζεται στην Europa Profil Αλουμινίου.

Sessions

Saturday 19/10/2019
Ενέργεια και κτίριο – Έξυπνες προτάσεις
HALL 1 - Building Green Open Space
17:30  -  19:50

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr