Τζάμαλης Μιχαήλ

Επιστημονικό στέλεχος, Υπεύθ. προγραμμάτων κατάρτισης-εκπαίδευση, Διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων

Ο Μιχαήλ Τζάμαλης είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στη Διά Βίου Μάθηση από το Institute of Education του University of London.

Από το 2012 είναι στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε θέματα συντονισμού, υλοποίησης και διαχείρισης προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για ενήλικες επαγγελματίες τεχνικών επαγγελμάτων και για το ανθρώπινο δυναμικό μικρών επιχειρήσεων. Επιπλέον, συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαικά προγράμματα (ERASMUS+, HORISON, MED, LLL) στα οποία το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι εταίρος.

Επίσης, έχει εργαστεί ως μέλος ομάδας έργου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Προγενέστερα έχει απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα σε εμπορικές επιχειρήσεις όπου απέκτησε εμπειρία σε θέματα πωλήσεων και εισαγωγών-εξαγωγών.

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr