Δρ. Τσούτσος Θεοχάρης

Διευθυντής Eργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων - Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Περιβαλλοντική Μηχανική»

Είναι Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης (2005-σήμερα). Τομεάρχης Ανάπτυξης (ΚΑΠΕ, 1992-2005). Επισκέπτης Καθηγητής (Heriot-Watt Univ, TEI Πειραιά, Kingston Univ, Open Univ,1998- 2004). ΣΕΠ (ΕΑΠ, 2001-2014).

Συγγραφέας 80 εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (peer-review), περισσότερες από 200 εργασίες σε διεθνή/ελληνικά επιστημονικά συνέδρια.

Συντονιστής/επιστημονικός υπεύθυνος σε περισσότερα από 60 έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας και ΑΠΕ (FP5, FP6, FP7, H2020, IEE, THERMIE, MED, INTERREG, COST).

Μέλος της Εκδοτικής Ομάδας (Editorial Board) των διεθνών περιοδικών: Conf Papers in Energy (2011-); AIMS Energy (AIMS, June 2013-); Current Sustainable /Renewable Energy Reports (Springer, Nov 2013-); Int. Journal of Sustainable Built Environment (Elsevier, Apr 2015-).

Αξιολογητής ενεργειακών προτάσεων στη REA (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), ΓΓΕΤ (GR), ΙΚΥ (GR), Ίδρυμα Προώθησης της Έρευνας (CY), Swiss National Science Foundation (SNSF); Russia Research Foundation (RU); Netherlands Organisation for Scientific Research (NL); Welsh Government (UK).

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr