Ψωμάς Στέλιος

Σύμβουλος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

Ο Στέλιος Ψωμάς είναι σύμβουλος σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Ασχολείται με τα φωτοβολταϊκά από το 1995, ενώ από το 2002, ως σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), έχει συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση της νομοθεσίας και των κινήτρων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και ιδιαίτερα των φωτοβολταϊκών (θεσμοθέτηση εγγυημένων τιμών και αυτοπαραγωγής, απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης), ενώ παράλληλα είχε ενεργό ρόλο στην προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία νέων πράσινων τραπεζικών προϊόντων. Έχει συμβάλει στην ανάπτυξη και χρηματοδότηση πολλών φωτοβολταϊκών σταθμών αλλά και άλλων έργων ΑΠΕ. Έχει συγγράψει εκατοντάδες άρθρα, μελέτες, βιβλία και δελτία τύπου για τα παραπάνω θέματα και έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε δεκάδες συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Sessions

Saturday 08/04/2017
NET METERING – Αυτοπαραγωγή Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά και Εξοικονόμηση
Διοργανωτής: Building Green Magazine
13:00  -  15:00
Saturday 28/04/2018
NET METERING – Αυτοπαραγωγή Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά και Εξοικονόμηση
HALL 2 - Building Green Open Space
10:30  -  12:30
Sunday 20/10/2019
Συστήματα αυτοπαραγωγής φωτοβολταϊκών για κτίρια
HALL 1 - Building Green Open Space
14:00  -  15:15

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr