Δρ. Βουτετάκης Σπύρος

Διευθυντής Ερευνών και επικεφαλής του Εργαστηρίου Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών (ΕΑΝΟΣΥΣ) του ΕΚΕΤΑ

Ο Δρ Σπύρος Βουτετάκης είναι Διευθυντής Ερευνών και επικεφαλής του Εργαστηρίου Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών (ΕΑΝΟΣΥΣ) του ΕΚΕΤΑ.

Οι κύριες δραστηριότητες του επικεντρώνονται στην περιοχή του σχεδιασμού και κατασκευής συστημάτων αυτοματοποίησης για μονάδες μικρής κλίμακας, το σχεδιασμό και την κατασκευή πιλοτικών μονάδων, συστήματα ελέγχου διεργασιών, κτλ.
Οι κύριες εφαρμογές αφορούν συστήματα δέσμευσης CO2, καταλυτικούς αντιδραστήρες, ιδίως στον τομέα της αναβάθμισης περιβαλλοντικά αποδεκτών καυσίμων.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 έργα έρευνας και καινοτομίας. Είναι συγγραφέας περισσότερων από 70 επιστημονικές δημοσιεύσεις, μια έρευνα μονογραφία και έχει πάνω από 80 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια.

Sessions

Friday 07/04/2017
Biomass Day
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) και Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
10:00  -  17:00

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr