Φραγκούλης Σωτήρης

Μηχανικός ΑΠΕ, ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες

Ο κος Σωτήρης Φραγκούλης είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΠΘ), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Μηχανολογία (Imperial College) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ALBA Business School) και είναι πιστοποιημένος διαχειριστής έργου (IPMA). Διαθέτει 15 χρόνια εργασιακής εμπειρίας, 11 εκ των οποίων στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ και ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες). Τα τελευταία χρόνια αποτελεί μέλος της ομάδας που αναπτύσσει το χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ του Ομίλου. Προηγουμένως εργάστηκε σε εταιρεία συμβούλων με εξειδίκευση στα ενεργειακά θέματα. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία έργων ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας, θέματα ΥΑΠ, την λειτουργία εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, την ανάπτυξη πληροφοριακών εφαρμογών (SAP) την αξιολόγηση επενδύσεων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Sessions

Saturday 08/04/2017
NET METERING – Αυτοπαραγωγή Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά και Εξοικονόμηση
Διοργανωτής: Building Green Magazine
13:00  -  15:00

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr