Σφακιανάκη Κατερίνα

Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, ΚΑΠΕ

H Κ. Σφακιανάκη είναι Φυσικός, με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Φυσική Περιβάλλοντος.

Από το 2010, εργάζεται στο ΚΑΠΕ, σε Εθνικά και σε Ευρωπαϊκά προγράμματα που συμβάλλουν στην προώθηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την Ενεργειακή Απόδοση των κτηρίων. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, διαχείρισης και παρακολούθησης έργων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που υλοποιούνται στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και το ΕΣΠΑ.

Παλαιότερα, εργάστηκε ως ερευνήτρια στην Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών (2002-2010), όπου συμμετείχε σε Ευρωπαϊκά προγράμματα για την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτήρια καθώς και σε μελέτες βελτιστοποίησης της ενεργειακής κατάστασης δομημένου περιβάλλοντος.

Sessions

Friday 27/04/2018
Δράσεις προώθησης της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
HALL 2 - Building Green Open Space
17:00  -  19:00

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr