Ντάβος Νικόλαος

Μηχανολόγος Μηχανικός, Διαχειριστής του Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας - CluBE

Ο Νικόλαος Ντάβος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) και υποψήφιος διδάκτωρ στο ΠΔΜ με θέμα τα υγρά βιοκαύσιμα.

Από το 2007 ασχολείται με την Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τις Ενεργειακές Μελέτες, τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα και τις Μονάδες Βιομάζας.

Σήμερα, είναι επίσης Διαχειριστής του Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας – CluBE.

Υπήρξε Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Διαχείρισης Ενεργειακών Συστημάτων και Ενεργειακής Πολιτικής, του Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Ενεργειακής Πολιτικής, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Ενδεικτικά τα Ευρωπαϊκά Έργα που έχει ασχοληθεί είναι τα: BioClus (FP7), EmPower (Intelligent Energy Europe), BioEnArea (Interreg IVC), ProforBioMed (Interreg MED), DESUR (Interreg IVC), GABE (Interreg IPA Greece-Albania), SecureChain (Horizon 2020, M3P (LIFE).

Sessions

Friday 07/04/2017
Biomass Day
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) και Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
10:00  -  17:00

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr