Χρήστου Μυρσίνη M.Sc.

Υπεύθυνος Τμήματος Βιομάζας

Γεωπόνος, με MSc στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό πόλεων και κτιρίων. Εργάζεται στο ΚΑΠΕ, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ως Υπεύθυνη του Τμήματος Βιομάζας, και έχει άνω των είκοσι ετών εμπειρία σε μια σειρά από δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης,  που σχετίζονται με το δυναμικό βιομάζας, την έρευνα και την αξιολόγηση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας διαφόρων ενεργειακών καλλιεργειών, καθώς και τη τεχνική αξιολόγηση ολοκληρωμένων αλυσίδων βιοενέργειας.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος, και έχει συντονίσει τα Ευρωπαϊκά έργα: «FAIR-CT96-2028 Ενεργειακό Δίκτυο για το καλάμι», «ENK6-CT-2001-00524 Bioenergy chains – Αλυσίδες παραγωγής βιομάζας από πολυετείς ενεργειακές καλλιέργειες στη Νότιο Ευρώπη», «ΕΙΕ-05-113 Biodiesel chains Προώθηση ευνοϊκών συνθηκών για την ενίσχυση της αγοράς βιοντίζελ» και «KBB7-2008227299 Crops2Industry – Συστήματα ανάπτυξης μη-διατροφικών καλλιεργειών για βιομηχανικές χρήσεις στην ΕΕ-27». Πρόσφατα εργάζεται σε Ευρωπαϊκά έργα Horizon2020, σχετικά με την έρευνα καταλληλότητας ενός φάσματος ενεργειακών καλλιεργειών για μια σειρά βιομηχανικών και ενεργειακών προϊόντων.

Συμμετείχε στην Επιτροπή για τη εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Μέλος της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τα Βιοκαύσιμα και της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για Θέρμανση και Ψύξη. Το ερευνητικό της έργο έχει παρουσιαστεί σε πολλά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Sessions

Friday 07/04/2017
Biomass Day
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) και Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
10:00  -  17:00

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr