Λεβαντής Παντελής

Πρόεδρος του SBC GRΕECE (Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας)

Ο Παντελής Λεβαντής (B.Sc.Physics, MBA) είναι Πρόεδρος του SBC GRΕECE (Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας), ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών Ecoveritas-Building Sustainability Consultants και Π. Λεβαντής Αναπτύξεις και Κατασκευές. Κατέχει 25ετή εμπειρία στην ανάπτυξη και κατασκευή ιδιόκτητων κτιριακών έργων. Περαιτέρω, δραστηριοποιείται έντονα στην Ελλάδα και το εξωτερικό στο χώρο της αειφορίας (sustainability) των ακινήτων, στην εφαρμογή κορυφαίων διεθνών συστημάτων πιστοποίησης αειφορίας καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της αειφορίας στα ακίνητα.

Sessions

Saturday 08/04/2017
More than Green – DGNB The Holistic Certification System for Sustainable Buildings
Διοργανωτής: SBC Greece
15:00  -  17:00

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr