Ερευνητής Β’ του ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ, Χημικός μηχανικός με 20 χρόνια πείρα.

Ηγείται μιας ερευνητικής ομάδας στα πεδία των προηγμένων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με έμφαση στη βελτιστοποιημένη σχεδίαση ενεργειακών λύσεων που αξιοποιούν βιομάζα.

Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει πάνω από 35 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, με δείκτη H 18, καθώς και πολυάριθμα κεφάλαια σε συγγράμματα, και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια.

Sessions

Friday 07/04/2017
Biomass Day
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) και Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
10:00  -  17:00

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr