Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Δ. Σύμβουλος Seven Sigma

O κ. Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης είναι μηχανολόγος μηχανικός (BSc in Mechanical Engineering και MSc in Materials Science Engineering). Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεγάλες βιομηχανίες για θέματα υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων, επίλυσης προβλημάτων, έρευνας και ανάπτυξης νέων υλικών. Από το 1989 έως το 1998, διετέλεσε διευθυντής του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της BiC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε., με κύριες αρμοδιότητες την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων στρατηγικής σημασίας, τη διάχυση τεχνογνωσίας στις μονάδες του ομίλου, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και καινοτομικών διαδικασιών παραγωγής για τη μητρική εταιρεία Société BiC και τα 5 εργοστάσια παραγωγής ανά τον κόσμο, και την κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην Ελλάδα και σε 60 χώρες του κόσμου.

Ο κ. Κοκκινοπλίτης έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης και στον δημόσιο τομέα. Ως διευθυντής της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμμάτων Interreg, ήταν υπεύθυνος για την αποτελεσματική διαχείριση 13 Προγραμμάτων Interreg, τη σύναψη συμφωνιών και την παρακολούθηση διακρατικών συνεργασιών, καθώς και για την αξιολόγηση, την ένταξη και την παρακολούθηση εκατοντάδων έργων. Επίσης, διετέλεσε διευθυντής στην ΕΥΔΕΠ “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα”, με τις αρμοδιότητες της διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων προϋπολογισμού 2,6 δις ευρώ. Την περίοδο 2011-2012, ως Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας ήταν υπεύθυνος για τη χάραξη πολιτικής Έρευνας & Τεχνολογίας και την προώθηση της Καινοτομίας για την αναδιάρθρωση της οικονομίας. Στα καθήκοντά του συγκαταλέγονταν ο σχεδιασμός πολιτικών με στόχο τη μετάβαση στην οικονομία της γνώσης μέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα, τη βελτίωση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ και των ερευνητικών κέντρων για την αποτελεσματική συνεργασία με τις επιχειρήσεις και την ελαχιστοποίηση του «brain drain». Ήταν υπεύθυνος για την εποπτεία 13 ερευνητικών κέντρων, του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και άλλων τεχνολογικών φορέων.

Έπειτα από μια τόσο επιτυχημένη πορεία, ο κ. Κοκκινοπλίτης ίδρυσε τη RISE Research & Innovation Strategy Experts το 2013 και τη Seven Sigma P.C. το 2016, δύο πρωτοπόρες και εξαιρετικά δυναμικές συμβουλευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες έχοντας ως βασικούς άξονες την έρευνα και την καινοτομία.

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr