Κατερίνα Καλαϊτζάκη

MSc στην Εκπαιδευτική Πολιτική & Διοίκηση της Εκπαίδευσης / Τομεάρχης Πληροφορικής - Οικονομίας και Διοίκησης / Εκπαιδευτικός Σιβιτανιδείου Σχολής / Επικεφαλής Επιθεωρήτρια Συστημάτων Διαχείρισης

Εργάζεται ως εκπαιδευτικός του Τομέα Πληροφορικής στη Σιβιτανίδειο Σχολή από το 1995. Έχει επίσης μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, με περισσότερες από 800 διδακτικές ώρες και αντίστοιχη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού στο ενεργητικό της.

Στο παρελθόν έχει δουλέψει με απόσπαση ως μορφωτικός ακόλουθος στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βηρυτό, παραδίδοντας ταυτόχρονα μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας σε παιδιά και ενηλίκους.

Από το 2008 έως σήμερα, συνεργάζεται με φορείς πιστοποίησης και ως επικεφαλής επιθεωρήτρια Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας βάσει του ISO 9001, Συστημάτων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης βάσει του ΕΛΟΤ 1433, Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών μη Τυπικής Εκπαίδευσης βάσει του ISO 29990, Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών για την Υλοποίηση Δημόσιων Τεχνικών Έργων Υποδομής βάσει του ΕΛΟΤ 1429

Έχει Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Σπουδές στην επιστήμη της Πληροφορική από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), ενώ είναι κάτοχος Πτυχίου Ψυχολογίας και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Εκπαιδευτική πολιτική & Διοίκηση της Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μιλάει τρεις ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά) ενώ έχει συμμετάσχει και ολοκληρώσει με επιτυχία αρκετά εκπαιδευτικά προγράμματα όπως, Επικεφαλής Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης με πιστοποίηση IRCA, Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ποιότητα και εργαλέια πιστοποίησης, Βιωματικής εκπαίδευσης, συλλογής και πιστοποίησης κινωνικών δεξιοτήτων, Υγεία και ασφάλεια σε σχολικά εργαστήρια, Νευρογλωσσικός προγραμματισμός, Team Building, E-learning, Πιστοποίηση Προσώπων βάσει του ISO 17024.

Έχει μεγάλη εμπειρία στη συγγραφή και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε θέματα κινητικότητας και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας νέων, πιστοποίησης δεξιοτήτων και προσόντων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κα.

Sessions

Saturday 19/10/2019
Η συνεισφορά της Εκπαίδευσης στην Απασχόληση και την Οικονομία
HALL 1 - Building Green Open Space
13:00  -  14:30

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr