Νικητάκης Ιωάννης

Πολιτικός Μηχ/κός M.Sc. Διευθυντής Modern Building Alliance Ηellas ( ΜΒΑ Hellas)

Sessions

Sunday 16/10/2022
Business Trends, MBA Hellas
Metropolitan expo
15:00  -  15:50

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr