Δρ. Δούκας Χάρης

Επίκουρος Καθηγητής

Ο Χρυσόστομος (Χάρης) Δούκας είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 12/05/1980.Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1998 – 2003), με διδακτορική διατριβή στα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στο σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας του ενεργειακού τομέα, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (2004 – 2009). Η επιστημονική και ερευνητική του δραστηριότητα σχετίζεται με την ανάπτυξη μοντέλων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Έχει συμμετάσχει ως εμπειρογνώμονας στο σχεδιασμό ενεργειακών πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στην προώθηση «καθαρών» ενεργειακών επιλογών στην λεκάνη της Μεσογείου και στις χώρες του Περσικού Κόλπου. Τέλος, έχει συμμετάσχει, ως εισηγητής, σε σεμινάρια και καταρτίσεις για την υποστήριξη αποφάσεων ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και σε τεχνικά περιοδικά.

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr