Γιώργος Μάνος

Πολιτικός Μηχανικός

Ο Γιώργος Μάνος είναι Πολιτικός Μηχανικός και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών» (ΕΜΠ). Εργάζεται στην Elval Colour ως μηχανικός πιστοποιήσεων, με συμμετοχή στους πειραματικούς ελέγχους συστημάτων προσόψεων με etalbond σε φωτιά, φορτία ανέμου και αδρανειακά φορτία σεισμού. Επίσης, παρέχει υποστήριξη σε κατασκευαστικά και δομοστατικά ζητήματα σε διεθνή έργα προσόψεων.

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr