Γεώργιος Φουντής

Μηχανολόγος Μηχανικός/ Υπεύθυνος μεγάλων έργων
Ο Γεώργιος Φουντής είναι Υπεύθυνος Τμήματος Μεγάλων Έργων της ΕΤΕΜ ΑΕ. Aσχολείται συστηματικά, μαζί με τους μηχανικούς του Τμήματος, με την τεχνική υποστήριξη και ενημέρωση αρχιτεκτονικών γραφείων και τεχνικών εταιρειών – κατασκευαστών, την ανάλυση απαιτήσεων έργων και τη σύνταξη των απαραίτητων προδιαγραφών και μελετών εφαρμογής για τα συστήματα της Εταιρείας. Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ), MBA (MBS) και έχει πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο ενασχόλησής του σε έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Sessions

Saturday 19/10/2019
Ενέργεια και κτίριο – Έξυπνες προτάσεις
HALL 1 - Building Green Open Space
17:30  -  19:50

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr