Γιώργος Αμανατίδης

πρώην Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ - ΑΝΚΟ, Βουλευτής Νομού Κοζάνης ΝΔ

Ο κ. Γιώργος Αμανατίδης σπούδασε Γεωπονία, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Στρατηγικό Management (MBA). Από το 1986 εργάστηκε στην Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, στην αρχή σαν Γεωπόνος. Το 1993 οι μέτοχοι της Εταιρείας τον τίμησαν με το ρόλο του Γενικού Διευθυντή. Για πρώτη φορά πολιτεύτηκε στις εκλογές του Ιουλίου 2019 και εξελέγην βουλευτής στο Νομό Κοζάνης, με τη Νέα Δημοκρατία.

Για περισσότερα από 30 χρόνια συμμετείχε ενεργά στο σχεδιασμό και υλοποίηση πληθώρας συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, με έμφαση στην προστασία και ανάδειξη του Περιβάλλοντος, στην αναζωογόνηση της Υπαίθρου, στη στήριξη της Επιχειρηματικότητας, της Καινοτομίας και της Εξωστρέφειας και στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

Συνέβαλλε καθοριστικά σε όλα τα σημαντικά έργα υποδομών που σχεδιάστηκαν, υλοποιήθηκαν ή προγραμματίζονται στην περιοχή καθώς και σε πληθώρα προγραμμάτων που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στη Δυτική Μακεδονία προς όφελος της επιχειρηματικότητας και τόνωσης της οικονομίας. Συμμετείχε σε Συμβούλια Φορέων, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας Εθνικού, Περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα με στόχο την προώθηση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, ενώ ήταν μέλος και Συντονιστής Εθνικών Δικτύων, με στόχο τη διάχυση της γνώσης, της τεχνολογίας και των καλών πρακτικών.

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr