Φώτης Γάκης

Τομέας Ρυθμιστικών Θεμάτων, Διεύθυνση Χρηστών Δικτύου

Ο Φώτης Γάκης είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (2005). Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην ‘Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας’ και κάτοχος ΜΒΑ.

Από το 2007 εργάζεται στον κλάδο της ενέργειας ενώ από το 2016 ανήκει στον Τομέα Ρυθμιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ. Στο αντικείμενο εργασίας του περιλαμβάνονται θέματα σχετικά με τους αυτοπαραγωγούς και τα σχήματα στήριξής τους, την αποθήκευση, τη διαχείριση της ζήτησης, τις επικουρικές υπηρεσίες και τις ενεργειακές κοινότητες.

Sessions

Sunday 20/10/2019
Συστήματα αυτοπαραγωγής φωτοβολταϊκών για κτίρια
HALL 1 - Building Green Open Space
14:00  -  15:15

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr