Πολυχρόνη Ελπίδα

Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc, Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc. Από το 2000 εργάζεται στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο Τμήμα Κτιρίων της Διεύθυνσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας. Οι κύριες δραστηριότητές της περιλαμβάνουν τον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων και κτιριακών συγκροτημάτων με την εφαρμογή αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού, ενσωμάτωση ΑΠΕ και τεχνολογιών ΕΞΕ για θέρμανση και ψύξη, τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων, την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων με χρήση λογισμικών μοντέλων και τη διερεύνηση σε θέματα ενεργειακής απόδοσης δομικών υλικών και συστημάτων με χρήση προσομοιωτικών μοντέλων. Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων. Επίσης έχει εκπονήσει πληθώρα ευρωπαϊκών έργων και άλλων ιδιωτικών έργων/ενεργειακών μελετών κτιρίων.

Sessions

Friday 07/04/2017
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
Διοργανωτής: Building Green Magazine
18.00  -  20.00
Friday 27/04/2018
Δράσεις προώθησης της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
HALL 2 - Building Green Open Space
17:00  -  19:00

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr