Κορμά Έφη

Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς – Marketing, ΚΑΠΕ

Η κα Έφη Κορμά είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς του ΚΑΠΕ από το 2000, ενώ από τον το Μάρτιο του 2016 έχει αναλάβει τα καθήκοντα της υπεύθυνης του εν λόγω τμήματος. Είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΕΙ Πειραιά). Το πεδίο της εξειδίκευσής της περιλαμβάνει την ανάπτυξη και υλοποίηση εκστρατειών και εργαλείων ενημέρωσης, την ανάπτυξη σχεδίων και την υλοποίηση ερευνών και ανάλυσης αγοράς σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές και την Εξοικονόμησης Ενέργειας καθώς και τις τεχνολογίες αξιοποίησής τους. Επιπρόσθετα ασχολείται με τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων που σχετίζονται με τεχνολογίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συμμετέχει στην εκπόνηση διαφόρων μελετών της ενεργειακής αγοράς, τη διαχείριση πληροφοριών και στοιχείων και τη διοργάνωση συναντήσεων υψηλού επιπέδου καθώς επίσης τη συνεργασία με τρίτους / ενδιαφερόμενους φορείς για την υλοποίηση της ενεργειακής πολιτικής και τη διάδοση της Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής στο ευρύ κοινό. Τα τελευταία πέντε έτη ασχολήθηκε με την υλοποίηση του συγχρηματοδοτουμένου έργου, το οποίο αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία του “one-stop-shop” για τους επενδυτές ΑΠΕ για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Sessions

Friday 27/04/2018
Δράσεις προώθησης της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
HALL 2 - Building Green Open Space
17:00  -  19:00
Friday 14/10/2022
Δράσεις προώθησης της ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια
Metropolitan expo
17:00  -  19:00

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr