Έφη Μαύρου

Περιβαλλοντολόγος ΜΔΕ, Τμήμα εκπαίδευσης ΚΑΠΕ

Η Έφη Μαύρου είναι Περιβαλλοντολόγος με ΜΔΕ από το Πολυτεχνείο Κρήτης και PostGraduate Diploma από το UQAM. Στο Εργαστήριο Εξευγενισμού Γαιανθράκων του Πολ. Κρήτης εργάστηκε σαν μεταπτυχιακή ερευνήτρια (2003-2006) όπου ασχολήθηκε με τις Σύγχρονες Τεχνολογίες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας με καύσιμο βιομάζας. Το 2010-2011 ειδικεύτηκε στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από το Université du Québec à Montréal, εστιάζοντας στον Σχεδιασμό Οδηγού για την υλοποίηση εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων για εφήβους: Η Ενέργεια στα «Κτίρια μας» (σχολείο, σπίτι). Τον Ιούνιο του 2009 εντάχθηκε στο Τμήμα Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ, όπου υλοποιεί ευρωπαϊκά κυρίως προγράμματα που σχετίζονται με την κατάρτιση στις ΑΠΕ ή / και σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας / Ενεργειακής Αποδοτικότητας διαφόρων επαγγελματικών κλάδων, καθώς και με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα διάφορα επίπεδα της τυπικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο διεξαγωγής των έργων διοργανώνει σεμινάρια κατάρτισης, επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις διάχυσης και ενημέρωσης, ημερίδες και λοιπές εκδηλώσεις. Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ενηλίκων, εγγεγραμμένη στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ και του ΕΚΠΑ.

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr