Δρόσου Βασιλική

Ενεργειακός Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc., PhD, Προϊσταμένη Τμήματος Θερμικών Ηλιακών ΚΑΠΕ, μέλος Δ.Σ. ΕΒΗΕ

Sessions

Sunday 29/04/2018
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων – Καλές πρακτικές
HALL 2 - Building Green Open Space
11.00  -  16.30

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr