Δρ. Φάλλας Γιάννης

Διευθυντής του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας και μέλος του Ευρωπαϊκού Πάνελ για τη Βιοοικονομία της ΓΔ Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (DG RTD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο Δρ. Γιάννης Φάλλας είναι Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός του ΕΜΠ, με διδακτορικό τίτλο σε ”Clusters σε Παραδοσιακούς Κλάδους της Βιομηχανίας” από την Αρχιτεκτονική Σχολή του ΑΠΘ. Η έρευνά του επικεντρώνεται σε Ευρωπαϊκά clusters, κυρίως σε παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας και ιδιαίτερα στον ευρύτερο τομέα ξύλου/βιομάζας/βιοενέργειας.

Διετέλεσε Project Manager των RIS and RIS+ (Περιφερειακές Στρατηγικές για την Καινοτομία) Δυτικής Μακεδονίας και του έργου “Knowledge clusters” στα πλαίσια των Καινοτόμων Δράσεων Δυτικής Μακεδονίας, Συντονιστής του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Γραφείου Καινοτομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Εθνικός Συντονιστής του Στρατηγικού έργου “PROFORBIOMED”,στα πλαίσια του Προγράμματος Med και είναι σήμερα Εθνικός Συντονιστής του έργου SecureChain στα πλαίσια του H2020. Έχει μακρά εμπειρία σε υλοποίηση έργων διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας  (FP7, H2020, Interreg ΙΙΙC και IVC, Med, South East Europe, Black Sea, Interreg Ελλάδα Αλβανία, Ελλάδα – ΠΓΔΜ, κλπ).

Υποστήριξε τη δημιουργία ή/και ανάπτυξη ενός αριθμού clusters βιομάζας, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου Θαλάσσης.

Συντόνισε έναν αριθμό ασκήσεων προοπτικής διερεύνησης (foresight) και συνεργάστηκε με αρκετές επιχειρήσεις στη Δυτική Μακεδονία (μελέτες βιωσιμότητας, προτάσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων, υποστήριξη στην υλοποίησή τους, κλπ).

Σήμερα, είναι Διευθυντής του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας και μέλος του Ευρωπαϊκού Πάνελ για τη Βιοοικονομία της ΓΔ Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (DG RTD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Sessions

Friday 07/04/2017
Biomass Day
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) και Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
10:00  -  17:00

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr