Δρ. Κων/νος Μπαλαράς

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλαράς είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Ερευνών με την Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ). Δραστηριοποιείται σε θέματα εξοικονόμησης & ορθολογικής χρήσης ενέργειας στα κτίρια, εφαρμογές ΑΠΕ στα κτίρια, απανθρακοποίηση του δομημένου περιβάλλοντος, συστήματα αξιολόγησης της αειφορίας κτιρίων, γειτονιών και πόλεων, ανάλυση θερμικής συμπεριφοράς κτιρίων-προσομοιώσεις, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενεργειακή διαγνωστική και επιθεωρήσεις κτιρίων & Η/Μ εγκαταστάσεων, ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος, ηλιακός κλιματισμός. Έχει συμμετάσχει σε ~60 Ευρωπαϊκά & Εθνικά Προγράμματα και συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, έχει πολυετή ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), των σχετικών Τεχνικών Οδηγιών και του λογισμικού σε συνεργασία με το ΤΕΕ. Έχει δημοσιεύσει ~150 άρθρα σε διεθνή/ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και κεφάλαια βιβλίων, και έχει συμμετάσχει με εργασίες ή ως ομιλητής σε ~250 συνέδρια. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ASHRAE ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Περιοχής – DRC Region XIV (2017-2020), Αντιπρόεδρος της ASHRAE (2011-2013) και Director At Large – DAL (2007-2010). Εξελέγη διακεκριμένο μέλος (Fellow) της ASHRAE και της ASME, Ευρωπαίος Μηχανικός EUR ING και μέλος του ΤΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες:

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr