Δρ. Ντία Ανδρεούλη

Διευθύντρια Έρευνας & Ανάπτυξης ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

H Ντία Ανδρεούλη είναι πτυχιούχος Φυσικός, και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MBA διεθνούς προσανατολισμού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Είναι επικεφαλής της  δραστηριότητας Έρευνας & Ανάπτυξης της ΕΒΕΤΑΜ στο πλαίσιο Εθνικών και Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων αλλά και συμβολαίων με τη βιομηχανία.
Έχει πολυετή εμπειρία στην βιομηχανική έρευνα σε τομείς υψηλής καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας, όπως νέα & προηγμένα υλικά, Βιώσιμη Κατασκευή, Ενέργεια και Κυκλική οικονομία και έχει υλοποιήσει πλήθος βιομηχανικών έργων έχοντας και συντονιστικό ρόλο.  Αξιοποιώντας γνώση αποκτηθείσα από την ερευνητική δραστηριότητα της εταιρείας, προωθεί και εποπτεύει δραστηριότητες πιλοτικής παραγωγής νέων καινοτόμων προϊόντων για ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας και είναι συνεφευρέτης σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Εθνικές, Ευρωπαϊκές, παγκόσμιες πατέντες) .

Είναι μέλος της συμβουλευτικής ομάδας για την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον στρατηγικό τομέα «Βιομηχανική Παραγωγή- Υλικά- Κατασκευές» και υποστηρίζει ενεργά την δημιουργία καινοτόμων Οικοσυστημάτων Τεχνολογικής Καινοτομίας στην χώρα,  συντονίζοντας την δημιουργία του 1ου επιχειρηματικού cluster για τον κατασκευαστικό κλάδο e-CoDOMH και συμμετέχοντας στην δημιουργία του 1ου “Ελληνικού Κέντρου Προσθετικής Κατασκευής – ΕΚΕΠΕΚ Α.Ε.”

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr