Δρ. Γιώργος Παπαδάκος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Σπουδές: Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (2001). “Regional Post-Graduate Educational Course in Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources” (Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, 2003), Δρ του Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας ΕΜΠ (2012). Αναγνώριση προσόντων: Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων, εγγεγραμμένος στο μητρώο Β’ του ΕΟΠΠΕΠ (2015), Certified Energy Auditor  από τον Association of Energy Engineers (AEE, 2018), Εμπειρογνώμονας Ακτινοπροστασίας (RPE) στο πεδίο Β, αναγνωρισμένος από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (2020). Επαγγελματική δραστηριότητα σχετικά με παροχή τεχνικών και επιστημονικών συμβουλών από το 2002, σε αντικείμενα όπως Συστήματα Διαχείρισης και, ειδικά, η μετρολογία, Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία με εξειδίκευση στην ακτινοπροστασία, εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια και βιομηχανικές διεργασίες. Επιμελητής της Ειδικής Επιστημονικές Επιτροπής για θέματα Υποδομών Ποιότητας του ΤΕΕ. Μέλος της ΤΕ 56 του ΕΛΟΤ «αξιολόγηση της συμμόρφωσης», ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ.

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr