Μαναγούδης Δημήτριος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Μηχανολόγος Μηχανικός με εξειδίκευση στον Ενεργειακό Τομέα, εγγεγραμμένος στο μητρώο Εμπειρίας Κατασκευών για Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα. Ενεργειακός επιθεωρητής σε κτίρια και εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού και πιστοποιημένος ελεγκτής θερμογραφικής αξιολόγησης επιπέδου Ι-NDT από το Infraspection Institute. Είναι Πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργων από το 2009 & Διαχειριστής Έργων Αειφόρου Ανάπτυξης PM4SD, επιπέδου Practitioner από την APMG-international. Επιθεωρητής πιστοποίησης, επιθεώρησης & σχεδιασμού Αειφόρων Κατασκευών πιστοποιημένος από το Γερμανικό Συμβούλιο DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, καθώς και μέλος του International Board του DGNB, ως υπεύθυνος ανάπτυξης του συστήματος πιστοποίησης DGNB και την προσαρμογή του στα εθνικά πρότυπα.

Από το 2009, ασκεί καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στην ICON GROUP (www.iconstruction.gr), Εκτελεστικός διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας (SBC GREECE, www.sbcgreece.org)  αναγνωρισμένου από τον Παγκόσμιο Φορέα (WorldGBC) από το 2013 έως το 2016 και εκλεγμένος αντιπρόεδρος του SBC GREECE από το 2017. Την τελευταία διετία, διετέλεσε ως ο βασικός συντονιστής εκ μέρους της εταιρείας, ως συμμετέχοντα εταίρου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE 09ENV/GR/000296. Στο πλαίσιο του προγράμματος, συντόνισε ως Διαχειριστής τις δράσεις της εταιρείας για τον σχεδιασμό την κατασκευή και υλοποίησης εφαρμογών Α.Π.Ε.. Είναι ενεργό μέλος της Αμερικάνικης κοινότητας Θέρμανσης – κλιματισμού ASHRAE Hellenic Chapter. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην διαχείριση και στην εκτέλεση έργων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα Ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης (περισσότερα από 15 έτη). Διαθέτει εμπειρία στην διαχείριση κρίσεων και προσωπικού, κατέχει γνωστικό επίπεδο στις διαπραγματεύσεις Advanced Negotiations ΙΙ από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαπραγματεύσεων. Είναι άριστος χρήστης της αγγλικής γλώσσας, ανεξάρτητος χρήστης της Ιταλικής, καθώς και άριστος χρήστης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Sessions

Saturday 08/04/2017
More than Green – DGNB The Holistic Certification System for Sustainable Buildings
Διοργανωτής: SBC Greece
15:00  -  17:00
Saturday 28/04/2018
Οι τάσεις της Αειφορίας στη βιομηχανία των υλικών
HALL 2 - Building Green Open Space
14:00  -  16:00

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr