Μπαλαράς Κωνσταντίνος Α.

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Ερευνών με την Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Ερευνών με την Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο είναι το πρώτο ερευνητικό ίδρυμα της χώρας. PhD & MSc στις Θερμικές Επιστήμες από το Georgia Institute of Technology (ΗΠΑ), και BSc στην Ενέργεια από το Michigan Technological University (ΗΠΑ). Δραστηριότητες στους τομείς εξοικονόμησης & ορθολογικής χρήσης ενέργειας στα κτίρια, ενεργειακές επιθεωρήσεις, διαγνωστική κτιρίων και ανακαινίσεις, ανάλυση & θερμικές προσομοιώσεις συστημάτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος, ηλιακό κλιματισμό. Συμμετοχή σε ~50 Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα και συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα. Συγγραφέας ~70 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ~190 σε συνέδρια και 21 κεφαλαίων ή/και βιβλίων. Συμμετοχή στην ανάπτυξη του ΚΕΝΑΚ και των σχετικών Τεχνικών Οδηγιών. Αντιπρόεδρος ASHRAE (2011-2013) & Director At Large (2007-2010), Fellow ASHRAE, Fellow ASME, EUR ING, Μέλος ΤΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.energycon.org ♦ www.meteo.noa.gr ♦ www.linkedin.com/in/costasbalaras ♦ www.facebook.com/GRoupEnergyConservation ♦ http://orcid.org/0000-0002-4323-3651 ♦ https://noa.academia.edu/ConstantinosBalaras ♦ www.researchgate.net/profile/Constantinos_Balaras

Sessions

Friday 07/04/2017
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
Διοργανωτής: Building Green Magazine
18.00  -  20.00

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr