Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος

Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης ΚΑΠΕ

Ο Δρας Χαράλαμπος Μαλαματένιος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Το διάστημα 1989-1993 διετέλεσε μεταπτυχιακός ερευνητής στο Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών του ΕΜΠ (ΕΘΣ /ΕΜΠ), όπου ανέπτυξε μεθόδους υπολογισμού ροών δύο φάσεων (ατμός-σταγόνες νερού ή αέριο-σωματίδια) που εμφανίζονται σε Στροβιλομηχανές (Ατμοστρόβιλοι-Αεριοστρόβιλοι), καθώς και των λεπτών υγρών στρωμάτων (liquid films) σε συνδυασμό με το συνεκτικό στρώμα δύο φάσεων που αναπτύσσεται επάνω από αυτά. Κατά την περίοδο 1994-1996 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΕΘΣ/ΕΜΠ σε θέματα διφασικών ροών, συνεκτικών στρωμάτων σε δύο και τρεις διαστάσεις και επίλυσης της ροής στη Μεσημβρινή επιφάνεια. Στο ΚΑΠΕ εντάχθηκε τον Ιανουάριο του 1997 (από το Νοέμβριο του 1997 είναι ο Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ / Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού), όπου εργάζεται σε προγράμματα που σχετίζονται με την κατάρτιση στις ΑΠΕ ή / και σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας / Ενεργειακής Αποδοτικότητας διαφόρων επαγγελματικών κλάδων (ανάλογα με τις ανάγκες τους), καθώς και με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα διάφορα επίπεδα της τυπικής εκπαίδευσης. Αναπτύσσει επίσης τα εκπαιδευτικά εργαλεία (CD-ROMs, DVDs, οδηγοί, εγχειρίδια, πλατφόρμες e-Learning, κλπ.) γι’ αυτές τις ομάδες-στόχους. Έχει συμμετάσχει, ως εισηγητής, σε προγράμματα τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης στα σχετικά με τις ΑΠΕ ή και την ΕΞΕ θέματα, ενώ τα 2 τελευταία χρόνια αποτελεί μέλος της διδακτικής ομάδας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. “Αναβάθμιση Κτηρίων”. Οι εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και σε τεχνικά περιοδικά.

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr