Αργυρώ Δημούδη

Διευθύντρια, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού & Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η ΔΗΜΟΥΔΗ Αργυρώ είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος στο ΔΠΘ με γνωστικό αντικείμενο ‘Επιστήμη και τεχνολογία κατασκευών με έμφαση στον ενεργειακό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό’, και Διευθύντρια του Εργαστηρίου «Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών». Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής ΑΠΕ στο δομημένο περιβάλλον, κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, ενεργειακή νομοθεσία και ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, μικροκλίμα και βιοκλιματικό σχεδιασμό υπαίθριων χώρων.

Η επαγγελματική της εμπειρία της είναι ως ακαδημαϊκό προσωπικό, ειδικό επιστημονικό προσωπικό στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ερευνήτρια σε ερευνητικούς φορείς (ΚΕΝΕ – ΕΚΠΑ) και ως υπεύθυνη του Τμήματος Παθητικών & Υβριδικών Ηλιακών Συστημάτων και του Τμήματος Ενεργητικών Ηλιακών Συστημάτων στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Έχει εμπειρία ως συντονίστρια, επιστημονικά υπεύθυνη και ερευνήτρια σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα έργα σε θέματα ενέργειας και βιωσιμότητας σε κτίρια και πόλεις. Μέλος των Τεχνικών Επιτροπών του TEE για τη ανάπτυξη των Τεχνικών Οδηγιών (ΤΟΤΕΕ) για την υποστήριξη του Κανονισμού για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

Συγγραφέας σε διεθνή και εθνικά βιβλία και σε άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και τεχνικές εκθέσεις.

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr