Παρουσιάσεις 2017

Open Space

 

Στα πλαίσια της Building Green 2017 πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του Metropolitan Expo και οι παράλληλες εκδηλώσεις του Building Green Open Space 2017 με τη συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων και διεθνών ομιλητών.

Στις 3 ημέρες τις διοργάνωσης, το κοινό είχε ελεύθερη πρόσβαση στις εργασίες 8 διαφορετικών ημερίδων και παρακολούθησε τις παρουσιάσεις 54 συνολικά ομιλητών σχετικά με την Αειφορία, την Πράσινη Δόμηση, τις Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα και νέα κτίρια και στο δομημένο περιβάλλον, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις Εναλλακτικές Μορφές Μετακίνησης.
Η συμμετοχή στις ημερίδες του Open Space 2017 ήταν δωρεάν.

Ακολουθούν οι παρουσιάσεις κάθε ημερίδας, τις οποίες μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε σε μορφή pdf.

Biomass Day

Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) και Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Μέρος Ι: Bioenergy for Business, Στερεά Βιοκαύσιμα, Pellets

Μέρος ΙI – Ηλεκτροπαραγωγή από Βιοαέριο και Αεριοποίηση Βιομάζας

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

Διοργανωτής: Building Green Magazine

Κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων των εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου σε θέματα Ενεργειακής Αποδοτικότητας – Η εθνική δράση BUILD UP Skills UPSWING

Διοργανωτής: Τμήμα Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ 

NET METERING – Αυτοπαραγωγή Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά και Εξοικονόμηση

Διοργανωτής: Building Green Magazine

More than Green – DGNB The Holistic Certification System for Sustainable Buildings

Διοργανωτής: SBC Greece

Αρχιτεκτονική και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Διοργανωτής: Building Green Magazine

Ενέργεια και κτίριο: σύγχρονες προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

Διοργανωτής: Πανελλήνιος Συλλόγος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΣΥΠΕΝΕΠ

 

Ηλεκτροκίνηση: ένα μεγάλο βήμα για τη λειτουργία των Έξυπνων Πόλεων και τη βελτίωση της Δημόσιας Υγείας

Διοργανωτής: Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr