Παρουσιάσεις 2018

Open Space

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Building Green Expo 2018, το τετραήμερο 26-29 Απριλίου 2018, στο χώρο του Metropolitan Expo. Στα πλαίσια της έκθεσης διοργανώθηκε το Building Green Open Space 2018, στο οποίο έλαβαν μέρος διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές.

Στο τριήμερο Open Space, το κοινό είχε ελεύθερη πρόσβαση στις εργασίες επτά διαφορετικών ημερίδων και παρακολούθησε 41 συνολικά παρουσιάσεις αναφορικά με την Αειφορία, την Πράσινη Δόμηση, τις Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα και νέα κτίρια και στο δομημένο περιβάλλον, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις Εναλλακτικές Μορφές Μετακίνησης.

Ακολουθούν οι παρουσιάσεις κάθε ημερίδας, τις οποίες μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε σε μορφή pdf.

Biomass Day 2018 – Σύγχρονες εξελίξεις αξιοποίησης στερεής βιομάζας και βιοαερίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΤΕΡΕΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Παρουσιάσεις Ομιλητές
«Κέντρα Εφοδιασμού και Εμπορίας Στερεής Βιομάζας»
Κατεβάστε την παρουσίαση
κ. Ιωάννα Παπαμιχαήλ, Χημικός Μηχανικός / κ. Ιωάννης Ελευθεριάδης, Δασολόγος (Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ)
«The Spanish Biomass Association and the Development of the Biomass Market in Spain» (αγγλόφωνη παρουσίαση)
Κατεβάστε την παρουσίαση
κ. Pablo Rodero Masdemont, Spanish Bioenergy Association (AVEBIOM)
«Καλλιέργεια Ενεργειακών Φυτών σε Περιθωριακά Εδάφη για Παραγωγή Βιομάζας»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Δρ. Έφη Αλεξοπούλου, Γεωπόνος (Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ)
«Market Developments in the European Residential Pellet Business» (αγγλόφωνη παρουσίαση)
Κατεβάστε την παρουσίαση
κ. Mara Gazzi
«Διασφάλιση Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων σε Σύγχρονες Εγκαταστάσεις Ενεργειακής Αξιοποίησης Στερεής Βιομάζας»
Κατεβάστε την παρουσίαση
κ. Νίκος Φιλιππόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
«Δείκτης Τιμών Στερεών Βιοκαυσίμων (Solid Biofuels’ Price Indexing): Ένα Χρήσιμο Εργαλείo της Αγοράς Στερεής Βιομάζας – Το Παράδειγμα της proPellets Austria, Συνδέσμου της Αυστριακής Βιομηχανίας Wood Pellets»
Κατεβάστε την παρουσίαση
κ. Λουκία Αμυγδάλου, MBA (Υπεύθυνη Εμπορίου, ADVANTAGE AUSTRIA)
Το Έργο Biomasud Plus και η Πιστοποίηση “Μεσογειακών” Στερεών Βιοκαυσίμων για την Αγορά Οικιακής Θέρμανσης»
Κατεβάστε την παρουσίαση
κ. Pablo Rodero Masdemont, Spanish Bioenergy Association (AVEBIOM) και Μανώλης Καραμπίνης, Χημικός Μηχανικός MSc (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Παρουσιάσεις Ομιλητές
«To Σήμερα και Αύριο του Βιοαερίου στην Ελλάδα: Προοπτικές και Προκλήσεις»
Κατεβάστε την παρουσίαση
κ. Χρήστος Ζαφείρης MSc (Γεωπόνος, ΚΑΠΕ)
«Inhibitors, additives and biogas process control (Παρεμποδιστές, πρόσθετα και έλεγχος διαδικασίας βιοαερίου)» (αγγλόφωνη παρουσίαση)
Κατεβάστε την παρουσίαση
Dr. Emiliano Bruni (SCHAUMANN Bioenergy)
«Χρήση Αποβλήτων του Πρωτογενούς Τομέα σε Μονάδες Βιοαερίου»
Κατεβάστε την παρουσίαση
κ. Θεμιστοκλής Σφέτσας, Χημικός MSc
«PPM-Austria, Biogas Biodiesel Technology»
Κατεβάστε την παρουσίαση
κ. Ηρακλής Βονδικάκης, Χημικός Μηχανικός (PPM Energie) υπό την αιγίδα της ADVANTAGE AUSTRIAΣυντονισμός κ. Λουκία Αμυγδάλου, MBA (Υπεύθυνη Εμπορίου, ADVANTAGE AUSTRIA)
«Σύγχρονες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Στερεής Πρώτης Ύλης (Multi-Mix) και Εξυγίανσης της με την Μέθοδο της Παστερίωσης»
Κατεβάστε την παρουσίαση
κ. Κωνσταντίνος Νικάκης, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc
«Προετοιμασία και Τροφοδοσία Πρώτης Ύλης, Αξιοποίηση Εξόδου Μονάδων Βιοαερίου»
Κατεβάστε την παρουσίαση
κ. Ρουπακιάς Ευθύμιος, Μηχανολόγος Μηχανικός MSc
«Παρουσίαση Μονάδων Βιοαερίων, Προετοιμασία Πρώτης Ύλης, Αξιοποίηση Χωνευμένου Υπολείμματος»
Κατεβάστε την παρουσίαση
κ. Σπύρος Τζιάκας, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Δράσεις προώθησης της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων

Παρουσιάσεις Ομιλητές
«Εργαλεία διευκόλυνσης επίτευξης ενεργειακής αναβάθμισης στα κτίρια»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος, Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ
«Εργαλείο προώθησης ενεργειακών υπηρεσιών στο Δημόσιο τομέα»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Ελπίδα Πολυχρόνη, Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ
«Το Ευρωπαϊκό Έργο IMPULSE: Πιλοτική εφαρμογή εργαλείων εκπόνησης σχεδίων ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων στη Μεσόγειο»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Κατερίνα Σφακιανάκη, Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, ΚΑΠΕ
«Το Ευρωπαϊκό έργο SHERPA – Συντονισμένη στρατηγική για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτιριακού αποθέματος στη Μεσόγειο»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Ελένη Χατζηγεωργίου, Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, ΚΑΠΕ
«Ενδυναμώνοντας τις Δημοτικές Αρχές στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών για τη βιώσιμη ενέργεια»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Έφη Κορμά, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς – Marketing, ΚΑΠΕ
«Υποστήριξη δημόσιων πολιτικών και οργανισμών για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Λουΐζα Παπαμικρούλη, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς – Marketing, ΚΑΠΕ

NET METERING – Αυτοπαραγωγή Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά και Εξοικονόμηση

Παρουσιάσεις Ομιλητές
«Αυτοπαραγωγή ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΦΒ) συστήματα (αυτόνομα και διασυνδεδεμένα)»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Ζώης Σιδηροκαστρίτης, Γενικός Διευθυντής Olympic Engineering & Consulting
«Το θεσμικό πλαίσιο για εικονική αυτοπαραγωγή (virtual net metering) από διασυνδεδεμένα ΦΒ συστήματα– Αγροτικές εγκαταστάσεις & δημόσια κτίρια»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Γεώργιος Π. Νίκιας, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
«Η αυτοπαραγωγή στην πράξη. Case studies και πραγματικά δεδομένα»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Δρ. Αντωνάκος Αναστάσιος, Γενικός Διευθυντής NanoDomi
«Αυτοπαραγωγή και αποθήκευση ενέργειας»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Στέλιος Ψωμάς, Σύμβουλος ΣΕΦ

Οι τάσεις της Αειφορίας στη βιομηχανία των υλικών

Παρουσιάσεις Ομιλητές
«Ο ρόλος και η συμβολή του SBC GREECE στη διαμόρφωση των τάσεων για την αειφορία»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Νικηφόρος Κεκρίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής (Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας (SBC GREECE))
«Πυροπροστασία: Πρακτικές κατασκευής συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Γιάννης Κοντούλης, Γενικός Διευθυντής: Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα (Knauf Insulation)
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Mapei»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Ιωάννης Κοροπούλης, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης
«Περιβαλλοντική αξιολόγηση των θερμομονωτικών υλικών με γνώμονα την διατήρηση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Στέλλα Χαδιαράκου, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το νέο πρόγραμμα

Παρουσίαση Ομιλητής
«Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το νέο πρόγραμμα»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Μαρκογιαννάκης Γιώργος, Μηχανολόγος Μηχανικός (Μsc)

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων – Καλές πρακτικές

Παρουσιάσεις Ομιλητές
«Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και Ενεργειακοί Επιθεωρητές»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Κώστας Λάσκος, πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών
«Μονωτικά υλικά και Πυροπροστασία»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Νικόλαος Γαλογαύρας
«Τεχνολογίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού περιβλήματος»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Ιωάννης Κοροπούλης, Πολιτικός Μηχανικός
«Πρακτικές εφαρμογές υαλοπινάκων για εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο αλλά και ευκαιρία για αναβάθμιση με επιδόσεις σε ηχομείωση και ασφάλεια.»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Γιώργος Ηλιάδης, μηχανολόγος μηχανικός, PhD
«Η συμβολή της σκίασης στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Νίκος Μαργαρίτης, αρχιτέκτονάς μηχανικός προϊστάμενος τμήματος έργων
«Η συμμετοχή των κουφωμάτων αλουμινίου στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Θοδωρής Λύβης, πολιτικός μηχανικός
«Ενεργειακές και θερμοτεχνικές αναβαθμίσεις λεβητοστασίων»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Γιάννης Λαγκώνης , αδειούχος εγκαταστάτης διατάξεων καύσης
«Κόστος Κύκλου Ζωής Κυκλοφορητών Θέρμανσης & Ευρωπαϊκή Οδηγία Εξοικονόμησης Ενέργειας»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Ξενοφών Δαμιανός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, M.Sc.
«Αντλίες θερμότητας για τη θέρμανση κατοικιών: σημεία προσοχής και καλές πρακτικές»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Βασίλης Κοκκίνης, ενεργειακός ηλεκτρολόγος μηχανικός
«Θερμικά Ηλιακά συστήματα: τεχνολογικές παράμετροι και καλές πρακτικές»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Βασιλική Δρόσου, ενεργειακός μηχανολόγος μηχανικός, M.Sc., PhD, προϊσταμένη τμήματος θερμικών ηλιακών ΚΑΠΕ, μέλος Δ.Σ. ΕΒΗΕ
«Συστήματα αλουμινίου νέας γενιάς. Ευφυΐα υψηλής ενεργειακής απόδοσης»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Γιάννης Χατζηιωάννου, πολιτικός μηχανικός

Νέες Τεχνικές οδηγίες ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

Παρουσίαση Ομιλητής
«Νέες Τεχνικές οδηγίες ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων»
Κατεβάστε την παρουσίαση
Μαδεμοχωρίτης Γιώργος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός DPLG

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr