Επικοινωνήστε
μαζί μας:

SHAPE IKE – Business Events
Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τηλ.: 2102796459
email: info@shape.com.gr

Πληροφορίες για Χορηγούς
Βασιλική Πιτταρά
Τηλ.: 210 2723628 (int. 103)
email: v.pittara@shape.com.gr

Πληροφορίες για Πρόγραμμα
Λίζα Πετρίδου
Τηλ.: 210 2723628 (int. 107)
email: editor@shape.com.gr

Φόρμα επικοινωνίας:

Ενδιαφέρομαι να συμμετέχω ως:

SHAPE

Κρήτης 13, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231
Τ.: 210 2796459
E.: info@shape.com.gr